Østergården demensboliger

Frederiksborgvej 4, Frederikssund

Data

Bygherre

Frederikssund Kommune

Arkitekt

Mangor & Nagel

INGENIØR

Okholm

ENTREPRISEFORM

Totalentreprise

ENTREPRISESUM

11 mio.

Om byggeriet

Kanneworff & Viuff har opført en stor tilbygning til Østergårdens Plejehjem. Tilbygningen bestod af 16 boliger til demente borgere samt nødvendige køkken- og vaskefaciliteter.

Kanneworffviuff